Het elektriciteitsnet als batterij

Ook door België werd het klimaatakkoord 2020-2050 ondertekend. Tegen 2050 zal op Belgische bodem enkel 100% aan hernieuwbare energie aangeboden worden. Momenteel bedraagt het marktaandeel aan groene stroom 18,6% van de totale productie van elektriciteit. Welke rol spelen wij als gezinsleden en werknemers in deze revolutie en worden onuitputtelijke energiebronnen de norm? 

Smart energy

Groene stroom wordt uitsluitend geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. De volledige overstap zou een aanpassing betekenen aan het elektriciteitsnetwerk, de ruimtelijke ordening en de algemene Belgische infrastructuur. De energiemarkt verandert razendsnel waardoor het elektriciteitsnetwerk flexibeler en dynamischer wordt.

Voorlopig leveren zonnepanelen geen of weinig energie bij donker weer. De productie van stroom vindt voornamelijk overdag plaats, het moment waarop men meestal niet thuis is en het minste energie verbruikt. Maximaal profiteren van groene stroom? Dan is het interessant om te investeren in een huisbatterij.  Wij vertellen u alles over de werking en voordelen van dit systeem.

100% groene stroom

Zonnepanelen leveren 100% groene energie, maar de niet-geconsumeerde stroom die overdag wordt geproduceerd komt terug terecht op het net. Maar liefst 75% wordt weer op het net geplaatst om het er later terug af te halen aan een prosumententarief. De resterende 25% telt voor zelfconsumptie. Een thuisbatterij zorgt voor een lagere afhankelijkheid van het net en doet de zelfconsumptie stijgen naar 75%. Met behulp van deze installatie kan overdag eigen geproduceerde zonnestroom opgeslagen worden om deze dezelfde avond nog te gebruiken.

Ook zonder zonnepanelen is het mogelijk om de thuisbatterij in te schakelen om ’s avonds aan het goedkoopste tarief stroom van het net te halen. Het voordeligste tarief is enkel van toepassing bij een energiecontract met dag- en nachttarief. Met een thuisbatterij wordt minder beroep gedaan op het net en slaat de accu de geproduceerde stroom van de zonnepanelen op voor later verbruik. Ondanks de mogelijkheid wordt het moeilijk om de investering terug te verdienen. De levensduur van deze accu ligt tussen de 10 en 20 jaar. Op jaarbasis kan er 100 euro uitgespaard worden waardoor het 40 à 50 jaar duurt voordat de investering is terugverdiend.

Hoe werkt een huisbatterij?

Een huisbatterij is de ideale aanvulling op een zonne-installatie. Het volledige systeem bestaat uit een batterij, omvormer en metersysteem voor de efficiëntie van de opslag en energieverbruik. De zonnepanelen zetten zonne-energie om in gelijkstroom. Deze gelijkstroom kan verschillende kanten uit gaan: voor direct verbruik, opslag in de huisbatterij of injectie op het elektriciteitsnet.

De twee meest voorkomende types van een huisbatterij zijn lithium-ion en loodzuurbatterijen. De lithium-ion batterij is de populairste en ideaal voor gebruik in huis. Deze batterij laadt snel op en beschikt over een grote opslagcapaciteit. De loodzuurbatterij is de goedkopere optie maar komt met enkele nadelen. Deze batterij kan maar met de helft ontladen om een negatief effect op de levensduur van de accu te vermijden. Daarbovenop heeft deze batterij een slechte impact op het milieu. Met oog op een groene toekomst is een lithium-ion batterij de beste keuze.

 Is een thuisbatterij rendabel?

Zoekt u naar een opmerkelijke investering? Dan zijn huisbatterijen interessant, maar enkel in combinatie met zonnepanelen. U investeert in eigen geproduceerde energie waardoor u minder afhankelijk bent van het net. Alhoewel de kostprijs vrij hoog ligt en de terugverdientijd vrij lang is, blijft het een interessante investering.

Het prosumententarief en waar moeten we rekening mee houden in 2020?

Kies ik voor een analoge of digitale meter bij de installatie van zonnepanelen? Advenso geeft het antwoord op al je vragen.

Wat is een prosument?

Als prosument ben je een netgebruiker en beschik je over een eigen productie-installatie (zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA. Met die installatie kan je een deel (of volledig) van de elektriciteit die je zelf verbruikt, gaan produceren. Indien je meer produceert dan je verbruikt, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet.

Het analoge systeem met terugdraaiende teller telt vooruit of achteruit op basis van de elektriciteit die je van het net haalt of er terug af haalt – beter bekend als het compensatieprincipe. Voor de energie die je van het net haalt of erop zet krijg je éénzelfde kWh tarief. Een installatie die op jaarbasis evenveel zou produceren als verbruiken, zou je energiefactuur tot € 0 brengen. Gezien je toch nog steeds gebruik maakt van het elektriciteitsnet – en eigenlijk dubbel zoveel als een consument – werd het prosumententarief ingevoerd. Het prosumententarief is een vast jaarlijks bedrag gebaseerd op het vermogen van je omvormer x het bedrag van je persoonlijk netgebied. Bereken zelf je prosumententarief via https://www.vreg.be/nl/prosumententarief-2020

De komst van de digitale meter

Het Vlaams parlement gaf in 2019 groen licht aan de digitale meter. De digitale meter zal niet meer zoals de analoge meter kunnen terugdraaien. Hij telt de verbruikte energie en de geproduceerde energie die je weer in het net injecteert afzonderlijk. Het verschil tussen beide waarden is wat er gefactureerd zal worden.

Iedereen zal op lange termijn een digitale meter krijgen. Tot eind 2020 kan je wel nog zelf kiezen – zelfs met de digitale meter – in welk facturatiesysteem je terecht komt. Je kan kiezen tussen het compensatieprincipe of het netto afname/netto injectie principe.

Bij installaties die geplaatst en gekeurd worden voor einde 2020, kan je dus nog kiezen. De periode van compensatie is geldig tot 15 jaar na keuringsdatum.

Je kiest dus voor einde 2020 zelf voor het systeem dat het voordeligst is. Let wel op: de termijn van 15 jaar geldt vanaf de ingebruikname. Wie eerder zonnepanelen installeerde, dient dus rekening te houden met de datum van ingebruikname om te berekenen hoe lang je nog gebruik mag maken van de analoge meter. Na deze periode ga je automatisch een digitale meter gaan gebruiken.

Kies ik voor het compensatieprincipe of voor netto afname/netto injectie?

Het nieuwe systeem kan een stuk interessanter worden dan het systeem van compenseren, wanneer je energie-installatie zo goed mogelijk in balans gedimensioneerd wordt. Een hoger aandeel van zelfconsumptie kan binnen het nieuwe systeem tot aanzienlijke voordelen leiden tegenover het compensatieprincipe. Bij een hogere zelfconsumptie wordt de energie die je produceert zo weinig mogelijk in het net geïnjecteerd. Je gebruikt deze zo efficiënt mogelijk binnen je eigen woning. Gezinnen die vaak thuis zijn overdag hebben al een hogere zelfconsumptie dan gezinnen die overdag gaan werken.

Zelfconsumptie slim en efficiënt verhogen

Door in te zetten op “smart” toepassingen kan je ervoor zorgen dat je energie-overschotten van de zonneproductie gebruikt worden voor het aansturen van de warmtepomp, het opwarmen van water, het opladen van een elektrisch voertuig. En niet te vergeten: de rendabiliteit kan door middel van een huisbatterij sterk verhoogd worden. De huisbatterij slaat geproduceerde energie-overschotten op waardoor je deze later kan consumeren. Hierdoor hoef je nagenoeg geen gebruik meer te maken van het elektriciteitsnet.

Nog tot einde 2020 kan je een premie ontvangen voor de installatie van een huisbatterij. De premie voor een thuisbatterij bedraagt € 250 per kW met een maximum van € 3.200 per aansluitingspunt of 35% van de investeringskost.

Wil je meer info betreffende de premies op huisbatterijen? Ontdek dan meer via https://www.advenso.be/premie-tot-3200-voor-thuisbatterijen/

Hoe maak ik mijn huis SMART?

Welke keuze maak ik nu? Kies ik voor een compensatieprincipe of voor het nieuwe systeem? Hoe kan ik de factuur van mijn prosumententarief drukken? Onze energie-adviseurs bij Advenso maken graag een vrijblijvende vergelijking voor je. Samen met jou zoeken we de meest rendabele oplossing zodoende jouw woning energieneutraal kan worden!

Premie tot 3200 voor thuisbatterijen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in onze energietransitie. Met een premie willen we eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen.”

Lees meer