Energielening stad Roeselare

Vraag je energielening aan in Roeselare

Wie in Roeselare woont, wordt volop gestimuleerd om te investeren in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, warmtepompen of zonneboilers.

Samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) biedt de stad Roeselare een speciale renteloze energielening waarmee je kunt investeren in dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, energiezuinige ventilatiesystemen, zonneboilers of fotovoltaïsche zonnepanelen.

Voor wie geldt de energielening?

  • De Vlaamse Energielening is er voor mensen die het financieel moeilijk hebben en tot een bepaalde doelgroep behoren:
  • Mensen die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering.
  • Mensen die niet tot de eerste categorie behoren, maar die een jaarlijks bruto gezinsinkomen hebben dat lager is dan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste (vermelde bedragen zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 , geldend op 1 juni 1999 (basis 1996= 100)) (Volgens de huidige index bedraagt het jaarlijks bruto gezinsinkomen 15.946,3 euro verhoogd met 2.952,1 euro per persoon ten laste).
  • Mensen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek, genieten en die bovendien niet in staat zijn om hun verwarmingsfactuur te betalen.
  • Mensen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit.
  • Beschermde afnemers
  • Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan 31.340 euro, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van drie jaar eerder.

Van plan om zonnepanelen te plaatsen?

Informeer je goed. Vraag hier meer informatie aan

Oops! We could not locate your form.