Plan van aanpak bij bedrijven

Onze werking uitgelegd

Voorstudie

Tijdens onze eerste kennismaking doen we graag even een rondgang in uw bedrijf om de zekeringkasten en cabines te bekijken. We zullen u ook vragen om ons de verbruiksfacturen en eventuele kwartierwaarden te bezorgen. Op basis hiervan en de beschikbare dakoppervlakten maken we een eerste voorstudie/offerte.

Projectfinanciering

U kan er voor kiezen om de installatie met eigen middelen te financieren, een investeringskrediet af te sluiten of wij kunnen u helpen met alternatieve financieringsvormen zoals een derde partij financiering.

  • Investeringskrediet: looptijd meestal tussen 7 en 10 jaar. Gewoonlijk wordt 15% eigen inbreng gevraagd.
  • Derde partij financiering: geen eigen investering nodig. De looptijd bedraagt meestal 10 jaar (Optioneel langer. U verhuurt uw dak of koopt de stroom aan een verlaagd tarief (recht van opstal nodig)).
  • Crowdfunding: geen eigen investering nodig. De looptijd bedraagt 10-20 jaar. Een op te richten CVBA wordt eigenaar van de installatie (recht van opstal). Jaarlijks wordt een dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Natuurlijke personen die investeren kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een bijkomend fiscaal voordeel van 45%.

Engineering/detailstudie

Na goedkeuring van onze offerte starten we de detailengineering op, we plannen de eerste detail bezoeken met uw technisch verantwoordelijke in en starten de nodige aanvragen op.

  • Detail opmeting van het dak.
  • Bepaling van de veiligheids-, toegangs- en hijsmiddelen.
  • Detailengineering van de elektriciteitsaansluitingen.
  • We regelen alle noodzakelijke aanvragen voor u: aanvragen netstudie bij de netbeheerder en bellaststudie bij het stabiliteit ingenieursbureau.
  • Planning en aankoop van de materialen.
  • Vergunning: voor een installatie op het dak (binnen het dakvlak) is geen bouwkundige vergunning nodig. Voor Carport en veldopstellingen wel.

Uitvoering

Technische uitvoering: Bij de uitvoering van de werken wordt de hinder voor uw operationele werkzaamheden zo beperkt mogelijk gehouden. De installatiewerkzaamheden duren gemiddeld 2 à 3 weken afhankelijk van de systeemgrootte. Na uitvoering zorgen we voor de Arei keuring.

Monitoring

Standaard voorzien wij elke installatie van live monitoring. Via monitoring kan u zelf het rendement van uw installatie steeds opvolgen en waken over het financieel rendement.

Preventief onderhoud en opvolging

Onderhoud van uw installatie is belangrijk om een zo hoog mogelijk en continue rendement te waarborgen. Bij een basis onderhoudscontract staan we in voor een jaarlijkse reiniging van de zonnepanelen, controle van de afschakelprocedures, een nazicht van de elektrische en mechanische verbindingen, en een controle van de prestatie indicatoren.

Totale doorlooptijd

Voor grotere bedrijfsinstallaties kan de doorlooptijd oplopen. Hou rekening met een totale doorlooptijd van om en bij de 120 dagen tussen voorstudie en definitieve oplevering.

Interesse? Contacteer ons vrijblijvend