Veelgestelde vragen over zonnepanelen

Beantwoord door ons team aan energiespecialisten en -architecten

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Zodra er licht op de panelen valt, produceren deze dus stroom. Hoe meer zonlicht de panelen absorberen, hoe hoger de opbrengst zal zijn.

Een zonnepaneel werkt echter ook bij diffuus licht. Dat betekent dat het niet noodzakelijk een zonnige dag hoeft te zijn om energie op te wekken: ook op bewolkte dagen werken de panelen. Het rendement ligt uiteraard wel het hoogst bij helder weer.

Wat is het verschil tussen poly- en mono zonnepanelen?

De meest voorkomende zonnepanelen op de markt zijn poly- en monokristallijne panelen. Het verschil tussen deze twee panelen zit in het productieproces:

Bij polykristallijne zonnepanelen wordt het gesmolten silicium sneller afgekoeld, waardoor het materiaal geen tijd heeft om één kristal te vormen. Een zonnecel bestaat hierdoor uit meerdere kleine kristallen en deze heeft bovendien een rechthoekige vorm. Een zonnecel van een polykristallijn paneel is lager dan dat van een monokristallijn paneel.

Tijdens het productieproces van monokristallijne zonnepanelen worden de individuele kristallen in een zonnecel allemaal in dezelfde richting gelegd. Op die manier kan de zonnecel het licht efficiënter naar stroom omzetten. Een monokristallijne zonnecel heeft een zeshoekige vorm. Het paneel is zwart en kan enkele procenten meer opbrengen dan een polykristallijn paneel. In de praktijk zal een mono- of polykristallijn paneel vaak evenveel kWh/kWp opbrengen. Heeft u echter weinig dakoppervlak, dan zult u met een monokristallijn paneel een hoger vermogen op dezelfde plaats kunnen leggen.

Welke afmetingen hebben de zonnepanelen?

De zonnepanelen hebben meestal een formaat van ongeveer 100 X 170 cm.

Zijn de kosten voor een installatie eenmalig?

Zodra het systeem geïnstalleerd is, verdient het zichzelf terug. De investering in een zonnepanelensysteem is in normale omstandigheden eenmalig en rendeert voor minstens 25 jaar.

U houdt er wel best rekening mee dat de omvormer een beperkte levensduur kan hebben van slechts 12 tot 13 jaar waarna deze vervangen dient te worden. Na de installatie volgen er geen verdere kosten zoals bijvoorbeeld voor brandstoffen, maar met een klein bedrag voor onderhoud, eventuele reparaties en verzekeringen houdt u best wel rekening.

De duur van de plaatsing hangt af van de hoeveelheid panelen. Systemen tot en met 20 panelen worden in principe op een dag geplaatst. Grotere systemen vragen mogelijk twee dagen installatietijd.

Kan ik een lening afsluiten voor zonnepanelen?

Veel banken bieden energie- en/of renovatieleningen aan, maar u kan ook een beroep doen op de energielening van de Vlaamse overheid.

Wat betekent vermogensgarantie?

Naast de traditionele garantie krijgt u ook een fabrieksgarantie op het vermogen van uw zonnepanelen. Dat houdt in dat het absolute vermogen (onafhankelijk van de omgeving) van uw zonnepanelen slechts zeer geleidelijk aan mag dalen met maximaal 0.4% per jaar (tot 87.4% na 30 jaar). Nadat de initiële investering in de zonnepanelen is terugverdiend, bespaart u dus nog jaren aanzienlijk op uw energierekening.

Moet mijn dak geïsoleerd zijn?

Een geïsoleerd dak draagt bij aan een daling van het energieverbruik. Het wordt dus sterk aangeraden het dak te isoleren, maar dit is strikt technisch gezien niet noodzakelijk. Als u minder energie verbruikt, moet u immers minder energie produceren. Zo geniet u van een optimaal rendement.

Heb ik een bouwvergunning nodig om zonnepanelen te plaatsen?

Tenzij u in een beschermd gebouw woont, heeft u voor de installatie van zonnepanelen normaal gezien geen bouwvergunning nodig. U kan dit altijd dubbelchecken bij uw gemeente of stad.

Stijgt het kadastraal inkomen van mijn woning door zonnepanelen?

As u zonnepanelen op het dak van uw bestaande woning (of bijgebouw) laat plaatsen, heeft dit geen effect op het kadastraal inkomen. Als u een nieuwe constructie (bijvoorbeeld een garage) bouwt om de zonnepanelen op te plaatsen, heeft deze uiteraard wel een invloed op het kadastraal inkomen.

Moet ik mij aanmelden bij de netbeheerder?

Zonnepaneelsystemen moeten aangemeld worden bij de netbeheerder. De informatie die u nodig heeft voor de aanmelding ontvangt u na de plaatsing en goedkeuring van de installatie. Indien u bij deze aanmelding problemen ervaart, kunt u steeds contact opnemen met onze klantendienst.

Waar let ik op als ik overstap naar een nieuwe energieleverancier?

Als u zonnepanelen heeft en van energieleverancier wil veranderen, raden we aan om de startdatum van het nieuwe contract af te stemmen op uw jaarlijkse meteropname.

Hoeveel energie wek ik best op?

Een gemiddeld huishouden heeft een jaarverbruik van 3.500 kWh. Uw eigen verbruik vindt u terug op de jaarrekening van uw energieleverancier. Met de komst van de digitale teller is het interessant om meer panelen te leggen dan enkel de dekking van uw jaarverbruik. ‘Teveel’ opgebrachte energie kan opgeslagen worden op een thuisbatterij voor ’s nachts, of verkocht worden aan de energieleverancier, welke nu reeds een mooie prijs geven.

Wat is het maximale vermogen in Wattpiek?

Net als bij andere elektrische apparaten wordt het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. De productie van elektriciteit bij zonnepanelen hangt af van de hoeveelheid zonlicht. Bij zonnepanelen wordt het maximale vermogen aangegeven met Wattpiek (Wp). De eenheid Wattpiek geeft aan hoeveel vermogen een zonnepaneel onder Standaard Test Condities (STC) oplevert. Deze condities worden gezien als de meest ideale omstandigheden. Dit is te vergelijken met een zeer zonnige (maar niet al te warme) dag in mei of juni.

Als vuistregel geldt dat u in België op jaarbasis zo’n 900 kWh van een zonnepanelensysteem van 1000 Wp kan verwachten, op voorwaarde dat de installatie optimaal gebeurt. Dat wil zeggen schaduwvrij, zuidgericht en onder een hellingshoek tussen de 25° en 55°.

Wat gebeurt er met de opgewekte energie als ik niet thuis ben?

De energie die uw zonnepanelen produceren, maar niet direct verbruiken, wordt ofwel opgeslagen op uw thuisbatterij, of verkocht aan de energieleverancier. Voor de huidige injectieprijzen verwijzen we graag naar de onafhankelijke site, mijnenergie.be.

Kan ik zonnepanelen plaatsen om te voldoen aan de huidige EPB-eisen?

Nieuwe gebouwen of gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, zijn verplicht om een minimumaandeel hernieuwbare energie te voorzien per wooneenheid. Een mogelijkheid om aan de eisen te voldoen is het plaatsen van zonnepanelen. Deze verlagen namelijk het EPB-peil aanzienlijk.

Moeten zonnepanelen gekeurd worden (AREI-keuring)?

De keuring is verplicht door de FOD Economie, en moet uitgevoerd worden voordat de zonnepanelen in gebruik genomen worden. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten. 

Moet ik een zonne-installatie elke week schoonmaken?

Het systeem vereist nagenoeg geen onderhoud, aangezien regen de panelen schoonhoudt bij een hellingshoek van minstens 10 tot 15 graden. Indien nodig kunt u de panelen met een doek, spons of borstel reinigen. Een keer om de 2 jaar plant u best een grotere controle of schoonmaakbeurt in.

Wat zijn de wijzigingen in de meldingsplicht voor hernieuwbare energie-installaties?
  • Fluvius zal strenger optreden voor eigenaars die hun installatie niet aanmelden binnen de 30 dagen. Hiervoor zal o.a. luchtfotografie gebruikt worden om niet-aangemelde PV-installaties te detecteren.
  • Het achterstallige prosumententarief zal gerecupereerd worden via Fluvius en dus niet via de energieleverancier. Van zodra alle achterstallige kosten betaald zijn, verlopen de verdere verrekeningen uiteraard wel terug via de energieleverancier.
  • Fluvius rekent op de medewerking van de installateurs om hun klanten – zoals steeds- goed te informeren. Zij zijn immers de raadgever op dat vlak.
Kan ik zonnepanelen plaatsen op een dakkapel?

Als uw dakkapel een plat dak heeft, deze groot genoeg is en over voldoende draagkracht beschikt dan is het mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Het is belangrijk dat de zonnepanelen niet in de schaduw liggen.

Kan ik ook zonnepanelen op mijn garage, schuur of aanbouw plaatsen?

Dit kan zeker als het dak groot genoeg is en over voldoende draagkracht beschikt. Het is wel belangrijk dat er geen schaduwval optreedt, bijvoorbeeld door het huis of door grote bomen.

In dit geval is het mogelijk dat voor de aanleg van uw zonnepanelensysteem een extra zekeringskast geplaatst dient te worden, een geul gegraven wordt tussen de panden en/of extra bekabeling wordt gelegd.

Moet ik bijkomende maatregelen treffen m.b.t. brandveiligheid?

Extra maatregelen rond brandveiligheid zijn niet nodig na de installatie van zonnepanelen. Er kan wel preventief bij de zekeringkast signalisatie geplaatst worden die aanduiden dat u zonnepanelen heeft.

Is er meer gevaar voor een bliksemslag met zonnepanelen op het dak?

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat er geen extra gevaar is. De elektronica, vooral de omvormer, lopen – zoals alle elektronische toestellen – wel gevaar op beschadiging na een inslag. Het risico van inductieschade is echter uiterst klein. In dat geval dekt de verzekering de opgelopen schade.

Wat met sneeuw?

We installeren zonnepanelen zodanig dat ze bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Als u kiest voor panelen met gehard veiligheidsglas dan vormen storm, sneeuw en strenge vorst geen probleem. Hoewel onze zonnepanelen ook getest zijn op hagelinslag raden we u toch aan om deze bij uw verzekeraar aan te melden.

Krijg ik een premie bij het aanschaffen van zonnepanelen?

Wie vanaf 1 januari 2021 zonnepanelen laat installeren, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Ontdek de voorwaarden via deze link.

Krijgen eigenaars van zonnepanelen die hun installatie voor 1 januari 2021 lieten installeren een compensatie?

De Vlaamse regering compenseert de eigenaars van zonnepanelen met een éénmalige premie die kan oplopen tot maximaal € 1.500. Alle informatie vindt u via deze link.